navigacija

Navigacija spletne strani je v osnovi tri (3) nivojska, kar pomeni da ima lahko vsak primerni sklop pod sabo še največ dva (2) vsebinska nivoja.

ostalo

Kdor veliko govori, veliko ve ali veliko laže (slovenski pregovor :).